Kongreye Giderken: Denetleme Kurulu Raporundaki Sahtekarlık…

1-) Biliyorsunuz Güvenlik-Sen kongresi 26 Mart tarihinde yapılacaktı. Ancak tam olarak neyi yönettiğini bilmeyen yönetim kurulunun sendikalar kanunu 12.Maddesi 3.bendi gereği kongreden 15 gün önce delegelere teslim etmesi gereken faaliyet ve mali raporunun içerisine denetleme kurulu raporu, hesap raporu, gelecek döneme ait bütçe teklifi hiç konulmamış, yeminli mali müşavir raporu ise üç ay eksik hazırlanıp eklenmişti. Çekilen ihtarla durumu ancak anlayıp kongreyi yönetim kurulu kararıyla iptal ederek 9 Nisan’a ertelediler.

2-) 9 Nisan kongresi için üyelere gönderilen faaliyet ve mali raporu içinden ise yeni bir skandal çıktı. Denetleme Kurulu Raporu olarak 424 delegeye gönderilen rapor sahteymiş… Nasıl? Ekteki belgeleri okuyan her “bilal” olmayanın anlayacağı gibi İzmir Cumhuriyet Savcılığı’ının 17 Ocak 2017 tarihinde sendika merkezinde düzenlediği, altında üç polis ve sendika genel başkanı, mali sekreter ve çalışanın imza attığı “Kontrol Tutanağı’ında” denetim kurulu teftiş ve gözetim kurulu defterinin sendika yönetimi tarafından ibraz edilmiş, noterden tasdik edilmiş fakat kullanılmamış ve boş olduğu tespit edilmiştir” deniliyor. Oysa soruşturma altındaki akıllı yöneticiler belki delegeler bunu yutar diye 9 Nisan Kongresi için gönderdikleri faaliyet raporunda, ekteki diğer belgede açıkça görüleceği gibi 16 Ocak 2017 tarihine kadar her üç ayda bir denetleme faaliyet yapılmış gibi düzenlenmiş raporu, iki denetleme kurulu üyesinin imzasıyla delegelerimize göndermiş durumdadır.

Sonuç:  Bu aymazlığın daniskasıdır. Zimmet suçundan soruşturma altında olan ileri zekalılar işçilerin aklıyla alay edebileceklerini düşünecek kadar sorumsuzluğu büyütmeye devam ediyorlar. Sendikamız yönetimi delegesine sahte belge yollayarak kongre iradesini dolandırmak istemiştir. Ve yakayı bu sefer de ele vermiştir. 2 belgeyi her üye delegemiz dikkatle incelesin. Bu yönetimin sendikayı kayyuma taşıma çabasına hiç kimse ortak olmamalıdır. Hepimizin toplu sözleşme süreçleri risk altına sokulmuş durumdadır. Ayıptır, yazıktır, günahtır… Pes bu kadarına da! İşçi arkadaş, ayağa kalk! Aidatlarımızdan gelecek kuranlar hırslarıyla   sendikayı uçuruma sürüklüyorlar. Yönetim derhal istifa etmelidir. Denetleme kurulu derhal istifa etmelidir. Kongremiz bu SAHTE raporu ibra etmemelidir.

Bir Cevap Yazın