DİSK Güvenlik-SEN İşçi Meclisleri Taahhütnamesi

Sevgili üye ve delege arkadaşlar sendikamızın yönetiminin yaptığı zimmet ve usulsüzlükler üzerine ortaya çıkan durumla ilgili olarak, İzmir Cumhuriyet Savcılığı tarafından bir soruşturma yürütülmektedir. Dosyaya ek belgeler ve dilekçeler işlenmeye devam etmektedir. Gönüllü avukatlar, İŞÇİ Meclisleri adına dosyaya taraf olmuş durumdadır. Avukatlar  sadece usulsüzlük ve zimmet suçu işleyenlerin yargılanması sendikanın kayyuma gidişinin engellenmesi için çaba sarf etmektedir. Ancak son dağıtılan  faaliyet raporunda bulunan denetleme kurulu raporunun sahte çıkması, usulsüzlüklerin üstünü örterek delegelerin suça ortak edilmeye çalışılması kayyum tehlikesini arttırmıştır. sendikamız yönetimindeki şaibeli yöneticiler hırsları uğruna yurdun tüm işyerlerindeki toplu sözleşme süreçlerini tehlikeye sokmuştur.Sendikamıza çöreklenmiş bu kamburdan kurtulmak için  tüm delege ve sendikamıza üye arkadaşlarımızın sendikamıza ve geleceğimize sahip çıkmak için ayağa kalkmalıdır. Toplu sözleşme halklarımızın ortadan kalkmaması, ücretlerimizin düşmemesi için her üye sendikamızın geleceği için görev alarak sendikamıza sahip çıkmalıdır.

Bizler işçi meclisleri adayları olarak, sendikamızın içinde bulunduğu kayyum tehlikesine karşı, ortak bir sorumlulukla, 9 Nisan 2017 tarihinde yapılacak Güvenlik-Sen 2. Olağan Genel Kurulu’nda genel merkez yöneticiliğine adayız. Seçimi kazandığımız andan itibaren aşağıda belirtilen maddeleri yerine getirmekle kendimizi yükümlü ve sorumlu tutuyoruz. Aşağıdaki maddelerden en az bir tanesini yerine getiremediğimiz yada aksi bir tutum içine girdiğimiz an suç işlemiş olacağımızı dolayısıyla Güvenlik Sen başkanlığı ve yöneticiliğinden derhal istifa edeceğimizi açıkça beyan ediyoruz.

1.) Tüzüğümüzün 66 maddesinde açıkça belirtilen “üye aidatı tutarı, her yıl açıklanan brüt asgari ücretin yüzde biridir” maddesi bizler açısından kırmızı çizgimizdir. Tüzüğün bu maddesinin değiştirilmeye çalışılması karşısında yönetim de olmasak bile mücadele edeceğimize söz veriyoruz. Tüzüğümüzde belirtilen 1/10 delege yapısı yönetim tarafından 1/40’a çıkartılmaya çalışılıyor. işçilerin iradesinin hiçe sayıldığı bu anlayış karşısında tüzüğümüzün bu maddesi değiştirilmeyecek, söz veriyoruz.

2.) Profesyonel yönetici olan sendika yöneticilerinin aldığı aylık maaş, güvenlik iş kolunda çalışan güvenlik işçilerinin aylık maaşını geçmeyecektir. Sendika içerisinde avukatlıktan, daire hizmetlerine gerekli bütün iş bölümü gönüllü kişilerden, dayanışma ilişkileri ile oluşturulmaya çalışılır. Ancak gönüllü çalışmanın dışında, sürekli, tam zamanlı ve yoğun işlerin gereksinimleri için belirli dönemlerde profesyonel çalışmaya izin verilebilir. Böyle işler için profesyonel olacak kişilerin, işçi meclislerinin ortak kararına göre öncelikle Güvenlik-Sen üyesi işçilerin kendi içerisinden seçilmesi muhakkak birincil tutulur. Uzmanlık gerektiren işlerde, işçilerin bu uzmanlıkları edinmesi için gerekli eğitimi ve öğretimi sağlamak sendikanın zorunluluğudur. Ancak uzmanlık gerektiren işlerin aciliyet arzetmesi durumunda işçilerin ve sendikanın dışından profesyonel çalışma ilişkisi kurulabilir.Sendikanın açılıp kapanması için dışarıdan birine sendika kasasından maaş bağlamak yerine, sendikaya üye işçilerin belirli dönemlerle sendikanın açılıp kapanmasını sağlayacak bir düzen kuracağız. Şu anki yönetimin sendikayı açık tutmak için sendika kasasından harcadığı  parayı dayanışma sandığına aktaracağız. Söz veriyoruz.

3.) Hem mücadele hem dayanışma. Tüm üyelerimizin dahil olacağı aylık yatırılacak ortak miktarı tüm üyelerimizin belirleyeceği bir DAYANIŞMA SANDIĞI kuracağız. Dayanışma Sandığından yararlanma şart ve koşulları da üyelerimiz belirleyecek. Anne, baba, eş ‘ve çocuklarımızın hastalık, ölüm, düğün ‘ve çocukların eğitim sürecine destek bursları bu sandık içinden karşılanacak. Altı ay içinde bunu uygulamaya koyacağız. Söz veriyoruz.

4.) Ücretsiz Dayanışma Tatil Sitesi kuracağız.  Sendikanın kasasından tek bir kuruş harcamadan, sahil belediyelerinden biriyle anlaşarak 30-40 yıllığına sembolik ücretle bir arazi kiralayıp, bungalov odalar, ortak mutfak, ortak çamaşırhane ortak bulaşıkhane vb. bir işleyişle ortak iş bölümü ile ailelerimiz tatil yapacağı, Çocuklar için bilim, felsefe, matematik, oyun, spor atölyelerinin olacağı bir ortamı hep birlikte yaratacağız.

5.) Ege, Marmara, Anadolu Güvenlik Sen şubeleri hemen kurulacak. Yönetim kurulunun ilk kararı şubeleri kuracak beşer kişilik heyetin atamasını yapmak olacak. Ataması yapılacak heyet işyeri meclislerinin kararı ile saptanacak.  Kiralanacak şube binalarının mobilyası için sendika kasasından tek kuruş harcanmayacak. Dayanışma ile temin edilecek. Söz veriyoruz.

6.) Kamu İhale Kanunu, Kamu İşverenleri Sendikası ve Yüksek Hakem Kurulu biçimdeki sermaye ve devletin taşeron işçiyi boğmak, yoksulluğa mahkum etmek için kurduğu sömürü cenderesini dağıtacağız. Belediyelerdeki diğer personellerle ücret ve sosyal hak eşitliği sağlamak için ek protokol mücadelesini hep birlikte vereceğiz ve başaracağız. Söz veriyoruz.

7.) Tüm Şubeler ve Genel Merkezde en az onar kişinin olduğu Gönüllü akademisyen, avukat ve uzmanlardan  oluşan Toplu Sözleşme ve Sorun Çözme Grupları oluşturacağız. Üç vardiya çalışan güvenlik işçilerinin sendikası da 24 saat açık olacak. Sendika yöneticileri nöbetçi olacak, işçilerden gelen tüm  soruları yanıtlayacak, tüm telefonları açacaklar. Bunu uygulamayan yöneticinin görevine son verilecek. Söz veriyoruz.

8.) Sendika kasasından yapılacak her türlü harcama şeffaf biçimde hem sendika ve şube binalarına asılacak hem de Sendikanın internet sitesinde aylık tablolar halinde ayrıntılı yayınlanacak.

9.) Eğitim olmadan sınıf mücadelesi olmaz. Gönüllü Akademisyen, Avukat, Psikolog ve uzmanlardan oluşan geniş bir Eğitim Planlama ve Çalışma Grubu Bir ay içinde kurulacak. İşçi Hakları, Kanunlardan kaynaklı haklar, kadının insan hakları, çocuk hakları, hayvan hakları, İşçi ve Sınıf Mücadelesi Tarihi, Sınıf Kimliği, Öfke Eğitimi, İş Sağlığı, İş Güvenliği Eğitimi gibi başlıklarda her iş yerinde aylık periyotlarla düzenli eğitimler verilecek. Söz veriyoruz.

10.) Meclis anlayışın kazanmasının ardından yapılacak tüm Toplu Sözleşme Görüşmelerine ilgili işyerinden bu amaçla tüm işçilerin onaşması ile seçilmiş en az üç işçi katılacak. Sendika yöneticileri hiç bir görüşmeyi ilkesel olarak işçiler olmadan yürütmeyecek. Söz veriyoruz.

GÜVENLİK SEN İŞÇİ MECLİSLERİ ADAYI GARİP KARATAY

“DİSK Güvenlik-SEN İşçi Meclisleri Taahhütnamesi” için 2 yorum

  1. Bi işin devamlılığı ve sürekliliği için büronun sürekli açık ve orda o düzeni sağlayacak bi ücretli personelin olması şart. sen birine bi is karşılığında bi ücret odemezsen o adam iki gun gelir üçüncü gun o adamı bulamazsın. Diğer türlü ben sendikaya geldigimde kapalı kapı bulursam bu benim canımı çok sıkar ben kapalı tozlu bir sendika gormek istemiyorum orda. Vay efenfim gönüllü arkadaşın işi çıktı o yuzden acamadik sizin sorununuzu yarın çözeriz. Diyer yandanda 7 madde üç vardiya çalışan guvenlik işçilerinin sendikasida 24saat açık olcak diyorsun 2maddeyle çelişiyor. Diğerleri eyvallah olabilir yapilabilir şeyler

Bir Cevap Yazın