Delege Listeleri Hakkında Zorunlu Açıklama

Güvenlik Sen Tüzüğü, MADDE 20 ” 2. Genel Kurulun gündemi, toplantı yer, gün ve saati ile delege listesi, çoğunluk olmaması halinde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlar en az 15 gün önceden mahalli bir gazetede ilan edilir ve iki nüsha olarak genel kurulun yapılacağı yerin mülki amiri ile ilgili ilçe seçim kurulu Başkanlığına yazı ile bildirilir.”

Tüzüğümüzün Genel Kurul hukukunu belirleyen 20.Maddenin 2.bendi yukarıdaki gibidir. Bu açık hükme rağmen Serdar Aslan ve üç yönetim kurulu üyesi 430 delegenin iradesini gasp etmiş durumdadır. Nisaplı kongre tarihi 18 Mart. Nisapsız kongre tarihi 26 Mart’dır. Delege listesini sendikanın yöneticisi Salih Şenol bu takvime gerek duymadan yetkisi olmasına rağmen ve defalarca talep etmesine rağmen göremiyor. Yönetim delege listesini kaçırıyor tüzüğe karşı suç işleme devam ediyor. Yine aynı şekilde Güvenlik İşçileri Meclisi genel başkan adayı defalarca talep etmesine rağmen liste kendisine verilmiyor. Tüzüğümüze göre 3 Mart’ta isteyen her delegenin ulaşabilme hakkı olan liste yönetim tarafından gizlenmektedir. Takdiri Güvenlik-Sen ve DİSK’e bağlı tüm sayılı sendikalara üye işçi kardeşlerimize bırakıyoruz. Listeyi temin etmek için maalesef kitlesel bir basın açıklaması yaparak durumu emek kamuoyu ile paylaşmak dışında bir seçeneğimiz kalmamıştır. Referandum sürecine kongre takvimi koyanlar, delege ve üyelerimizin tek adam rejimine karşı ‘Hayır’ çalışması yapmasını bu yolla sekteye uğratıp engelleyenler kendi saltanatların korumak için aşağılık ve sinsi yollara başvurmaya devam ediyorlar. Üstelik mağdurlarmış gibi bir algıyı tıpkı AKP iktidarının söylemleri gibi tekrar edip duruyorlar. Tüzük hükmü yukarıda ve çok açık. Zimmet suçundan soruşturma altında olanlar ne düzenin yargısından ne de işçilerin yargısından hangi hileye başvururlarsa başvursunlar hırsızlar kaybedecek… İşçiler kazanacak!

Güvenlik Sen İşçi Meclisi Adına Garip KARATAY

Bir Cevap Yazın