Büyük Vurgun İfşa Oldu!

Polis Kontrol Tutanağı

10.01.2015’te yapılan 1. Olağanüstü Kongrede yapılan Tahmini Bütçe gider içeriği kira, apartman aidatı, telefon kalemlerini içerip 6.000 TL sınırındaydı. 2016 yazında sendika kasasına toplu sözleşmelerden kaynaklanan aidat paraları girmeye başladı. Ve hukuksuzluk tam da bu noktada başladı. Sendikalar kanunu der ki, eğer sendikaya para girmeye başladıysa ve mevcut tahmini bütçenin kalem ve miktarını aşan bir harcama gerekiyorsa, yapılması gereken ilk iş parayı harcamak değil, hemen bütçe gündemiyle genel kurulu toplayıp ve yeni bir Tahmini Bütçe yapıp harcama yapılacak yeni kalem ve miktarları belirtmektir. Tek bir kuruş bile olsa parayı harcamak ancak bu yolla mümkündür. Savcılık soruşturmasının başladığı yer burasıdır. 2016 yaz aylarında ilk giren 80 bin liranın, 72 bin lirası on gün gibi kısa bir süre içinde harcanmıştır. Bu miktar son ulaşan sahte rapora göre 200.000 TL’ye ulaşmıştır, 9 Nisan’a kadar 350.000 TL’yi aşması muhtemeldir. Ve bu harcamanın tek bir hukuki dayanağı yoktur. Tahmini Bütçe gider miktarı bütçe dışı olarak 150 kat aşılmış, yağma düzeyine varmıştır. Yemek, içmek, otel, araç vb. her şey sendika aidatlarınca yapılmaktadır. Yasa ihlal edilmiş, tüzük ihlal edilmiş ve yaratmaya çalıştığımız mücadele ahlakı ve ilkeleri ayaklar altına alınmıştır. Denetleme Kurulu altında Genel Başkan ve Mali Sekreteri’in de imzası olan Savcılık Tutanağı belgesine göre bu süre boyunca hiçbir denetimde bulunulmamış, rapor hazırlanmamıştır. 17 Ocak 2017 tarihli belgeye göre, denetleme kurulu defteri noter ibrazlı fakat boş ve kullanılmamış durumdadır. Ancak 9 Nisan Kongresi için delegelere gönderilen ve 2 Denetleme Kurulu üyesinin imzası bulunan Denetleme raporunda bu denetimler 3 ayda bir yapılmış gibi gösterilmiş, delegeler aldatılmaya çalışılmıştır. Şayet belge ortaya çıkmasaydı soygun delegelere sahte raporla aklattırılmış olacaktı. Bu rapor altında imzası olan 2 kişi de zan altındadır. Sendikamız yönetim eliyle gider ayak kayyuma götürülmeye çalışılmakta, ‘bana yar olmayanı kimseye yar etmem’ anlayışı ile sorumsuzca hareket edilmektedir. Tüm Güvenlik-Sen üye ve delegeleri ayağa kalkmalıdır. Hesap sormalıdır. Yönetim kurulu derhal istifa etmelidir. 9 Nisan’da toplanacak genel kurulumuzun bütçe dışı harcanmış yaklaşık 345 bin lirayı hukuken aklama ya da ibra etme yetkisi yoktur. Genel Kurulumuz sadece 2015 Olağanüstü genel kurulunun tahmini bütçesinin gider kalemi olan 6000 TL’yi aklayabilir, ibra edebilir. 345.000 TL harcayanlarca geri iade edilmelidir.  Savcılık İddianamesi ortaya çıkmadan çaldıkları minareye kongreyle kılıf arayanlar faka basmış, yakayı kötü biçimde ele vermiştir. Şimdi tüm üyelerimize düşen görev, sorumluluk alarak sendikamıza sahip çıkmak, yönetimin bizi taşıdığı kayyum belasından kurtarmak, toplu sözleşme haklarımızı korumaktır.
Unutmayalım ki çalınan emeğimizdir, çocuklarımızın ekmeği ve geleceğidir. Bu yüzden hem sendikamıza hem de emeğimize sahip çıkalım. Dayanışmanın ve emeğin değerini ve şeffaflığın önemini herkese gösterelim.

 

Bir Cevap Yazın